Adresa: str. Principală nr. 180, 447285 Socond, jud. Satu Mare

Tel.: 0261-871507 Fax: 0261-871402 Email: primariasocond@yahoo.com

Comuna Socond

Hotarari 2019

14 June 2019
Atribuții ale Consiliului

ATRIBUŢIILE CONSILIULUI LOCAL
extrase din Legea nr. 215/2001 republicata, privind administraţia publică locală
 ...

05 June 2018
Componența Consiliului Local

• Consilieri:
Todut Ioan - PDL
Pop Viorel - USL 
Sabau Ana -USL 
Domuta Mariana -USL 
Ursan Vasile -USL 
Pacurar...

05 June 2018
Declarații de avere 2018

05 June 2018
Infrastructura

Drumuri publice. Legăturile dintre localităţile comunei Socond si drumul european E81 se fac după cum urmează:
• Socond - E81 : pe DJ 193A în lungime de 7 km asfaltat pe o porţiune de 3 km, iar pe 4 km tratament bituminos;
• Hodişa - Socond : DJ 193 A în lungime de 4 km asfaltat
• Soconzel - Socond :DJ 193 F...

05 June 2018
Investiții în dezvoltare

1. Serviciul de alimentare cu apă potabilă, reţea de canalizare, staţie de epurare şi tratarea apelor reziduale
Proiectu...

05 June 2018
Proiecte de dezvoltare

Obiectivele şi acţiunile propuse pentru perioada 2007-2013 sunt următoarele:
 
♦ modernizare sistem rutier
♦ construcţie pod

05 June 2018
Analiza SWOT a comunei

AGRICULTURA, SILVICULTURA ŞI DEZVOLTARE RURALĂ
Puncte tari:
♦ existenţa condişiilor şi tradiţiei pentru dezvoltarea activităţilor agricole...

05 June 2018
Cadrul geografic

Comuna Socond ete aşezata în sud-estul judeţului Satu Mare la o distanţă de 40 km de municipiul Satu Mare. Cu toate că se învecinează cu judeţul Maramureş, datorită faptului că este situată la poalele codrului nu are căi de acces către judeţul vecin.
Lipsa căilor de acces şi starea foarte proastă a drumurilor din comuna Socond, face ca mijloacele de transport în comun...

04 June 2018
Relieful și vegetația

Relieful. Teritoriul comunei este format din coline şi dealuri care în majoritatea cazurilor au pante care depăşesc 20 grade, excepţie făcând lun...

04 June 2018
Istoricul localitățiiComuna Socond a fost populată încă din epoca bronzului, baștinașii fiind populașii de origine romano - slava.
Lo...

04 June 2018
Cultură și învățământ

Cultură şi învăţământ
Educaţie
 
În comuna Socond funcţionează două instituţii de învăţământ cu personalitate juridică.
Şcoala Socond...

04 June 2018
Telefoane utile

Primărie
Tel/fax:
Contabilitate: 0261-871.402
Secretar:        0261-871.507
Primar:          0261-871.636
 
Poliţie
Tel/fax:         0261-871.401

Dispensar
Tel:         &nb...

05 June 2018
Legături utile

Din judeţul SATU MARE
 
            Primăria municipiului Satu Mare 
      ...

05 June 2018
Coduri poștale

Coduri poştale ale localităţilor aparţinătoare:
     ♦ Socond -447285
     ♦ ...

05 June 2018