Adresa: str. Principală nr. 180, 447285 Socond, jud. Satu Mare

Tel.: 0261-871507 Fax: 0261-871402 Email: primariasocond@yahoo.com

Cadrul geografic

04 June 2018
Comuna Socond ete aşezata în sud-estul judeţului Satu Mare la o distanţă de 40 km de municipiul Satu Mare. Cu toate că se învecinează cu judeţul Maramureş, datorită faptului că este situată la poalele codrului nu are căi de acces către judeţul vecin.
Lipsa căilor de acces şi starea foarte proastă a drumurilor din comuna Socond, face ca mijloacele de transport în comun să fie inexistente.
Comuna Socond se întinde pe o suprafaţă de 88.75 km² fiind aşezată la poalele codrului cu un relief deluros, în proporţie de 80%. Ocupaţia de bază a locuitorilor o constituie agricultura şi creşterea animalelor. Ca reţea hidrologică există râul Valea Maria pe o întindere de 10 km şi un baraj artificial în localitatea Hodisa, luciul apei fiind de 12 ha

Din punct de vedere administrativ, comuna Socond are în componenţă următoarele localităţi:
     • Socond - resedinţa de comună şi satele aparţinătoare
     • Cuta
     • Hodişa
     • Stîna
     • Soconzel.
Cele patru localităţi componente ale comunei sunt aşezate dispersat în teritoriul administrativ, legătura dintre reşedinţa de comună Socond şi acestea făcându-se astfel:
     • prin D.J. 193 A cu localitatea Hodişa;
     • prin D.C. 103 cu localitatea Cuta;
     • prin D.J. I93 F cu localitatea Soconzel,
     • cu localitatea Stîna pe un drum între Soconzel şi Stîna, drum din pământ, impracticabil - din această cauză legătura cu localitatea Stîna se face prin D.N. 19 A şi D.J. 196 prin teritoriul comunei învecinate Beltiug.
 
Comuna Socond se învecinează
     • la nord cu comunele Ardud, Viile Satu Mare, Homoroade
     • la sud cu comuna Bogdand şi judetul Maramureş
     • la est cu judeţul Maramureş
     • la vest cu comuna Beltiug şi Supur.

 

Clima este temperat continentală caracteristică vestului ţării, cu veri călduroase şi ierni blânde.


Populatia comunei este predominant de naţionalitate română, total număr locuitori - 2.610, din care pe localităţi astfel:
     • Socond - 479
     • Cuta - 423
     • Hodişa - 280

     • Soconzel - 388
     • Stîna - 1040

 
Activitatea economică de bază este agricultura unde este ocupat cel mai mare număr al populaţiei active. Pe teritoriul comunei există un lac de acumulare situat pe Valea Mariei, în amonte de localitatea Hodişa. Teritoriul comunei este străbătut de Valea Mariei şi Valea Soconzelului, văi cu debite foarte scăzute, aproape secate în sezonul secetos.

Galerie Foto