Adresa: str. Principală nr. 180, 447285 Socond, jud. Satu Mare

Tel.: 0261-871507 Fax: 0261-871402 Email: primariasocond@yahoo.com

Cultură și învățământ

04 June 2018

Cultură şi învăţământ

Educaţie
 

În comuna Socond funcţionează două instituţii de învăţământ cu personalitate juridică.

Şcoala Socond - cu personalitate juridică, la care sunt arondate două structuri:
• Şcoala cu clasele I - IV Soconzel
• Şcoala cu clasele I - IV Cuta

În localitatea Socond sunt două corpuri de clădiri diferite situate în localităţi diferite:
• în locaţia situată la nr. 32 funcţionează Şcoala cu cls. I - IV
• în locaţia situată la nr. 178 funcţionează Şcoala cu cls. V - VIII.

 

O altă şcoală există în localitatea Stîna.

 
Sărbători locale
 

În localitatea Soconzel se sărbătoreşte în fiecare an pe data de 15 august "Hramul Bisericii Ortodoxe Române" la fel şi în localitatea Stîna.
În localitatea Socond, în ultima duminică dinaintea intrării în postul Sfintelor Sărbători Pascale se sărbătoreşte "Funca" un obicei foarte vechi al svabilor.

 

Ca instituţii culturale, pe raza comunei Socond există patru cămine culturale în localităţile Socond, Soconzel, Stâna şi Hodişa.
 
Sanatate
 
Infrastructura de sanătate din comuna Socond:
♦ un cabinet medical individual în centrul comunei Socond care deserveşte populaţia din toată comuna, unde serviciile medicale sunt asigurate de un medic de familie şi doi asistenţi medicali. Având în vedere distanţa de aproximativ 20 km între localitatea Stâna şi centrul comunei şi faptul că în această localitate locuiesc aproximativ 1200 persoane, se impune înfiinţarea unui cabinet medical cu cel puţin un medic şi un asistent medical. În celelalte localităţi se impune înfiinţarea de puncte sanitare.
♦ nu există farmacie şi ar fi nevoie de cel puţin una la nivel de comună
♦ există un cabinet stomatologic
♦ există un dispensar veterinar, unde serviciile sanitar-veterinare sunt asigurate de un medic veterinar şi un tehnician veterinar
 
Biserică
 
La nivelul comunei Socond există patru biserici ortodoxe şi una romano - catolică funcţionale, iar în localitatea Socond este în construcţie o biserică ortodoxă.

Structuri pe confesiuni:
♦ ortodocsi;
♦ romano - catolici;
♦ greco - catolici;
♦ penticostali.