Adresa: str. Principală nr. 180, 447285 Socond, jud. Satu Mare

Tel.: 0261-871507 Fax: 0261-871402 Email: primariasocond@yahoo.com

Economia

04 June 2018

Economia

Agricultură. Activitatea economică de bază este agricultura, sector din care face parte marea majoritatea a populaţiei active.Cultivarea pământului se face în mod individual pe parcele fărămițate, făcând dificilă executarea mecanizată și ducând la o productivitate extrem de redusă.
Există tendința ca produsele agricole să asigure doar consumul propriu, datorită îmbătrânirii populației ocupate în agricultură în condițiile unei agriculturi de subzistență.
Pe teritoriul comunei nu există asociații agricole si nici unităti economice. În localitățile Socond, Stâna și Soconzel, platformele fostelor C.A.P - uri au fost total dezafectate, sau în mare parte (fostele construcții au fost demolate, iar cele care se mai pastreză sunt într-o stare decăzuta).
Suprafața administrativ teritorială este de 8875,62 ha din care teren intravilan 557,94 ha și teren extravilan 8317,68 ha. Suprafața agricolă a comunei Socond este de 5175 ha.
Producția vegetală. Pe cele 5175 ha teren agricol se practică o agricultură de subzistență care constă în cultivarea plantelor (grâu, porumb, floarea soarelui).
Pomicultura, viticultura și legumicultura. În comuna Socond pomii fructiferi ocupă o suprafață de 79 ha. În ceea ce privește viticultura, aceasta se practică pe o suprafață de 107 ha - soiuri hibride.
La nivelul comunei Socond, legumicultura se practică în special în gospodăriile oamenilor. Se cultivă: tomate pe o suprafață de 2 ha, varză pe o suprafață de 3 ha.
Clima permite cultivarea legumelor, însă este nevoie de investiții în sisteme de irigații. Pe lângă acestea se dorește realizarea de investiții în tehnologie modernă de cultivare, solarii, centre de colectare si prelucrare a produselor.
Zootehnia. Comuna Socond deține o suprafață de pășune de 1544 ha și fânețe de 283 ha. Creșterea animalelor se practică la nivelul gospodăriilor individuale.
Pentru a se ajunge la un standard european de dezvoltare, la nivelul comunei Socond se pot înființa complexe agrozootehnice.
Silvicultura. Pe teritoriul comunei există aproximativ 2700 ha pădure compusă în special din foioase (stejar, gorun, carpen, fag, etc) și conifere (pin, molid si larice) situată pe culmea Codrului la o altitudine de 200 m până la 500m.
 
Comerț. Pe teritoriul comunei Socond își desfășoară activitatea o serie de persoane juridice (PF, AF, SC, Societăți agricole, Asociații agricole) cu sediul social în comună.Cele mai importante dintre acestea sunt:

 • S.C. ADE&LORE;, Hodișa, 102               
 • AF STAN, Hodișa , 179                        
 • AF TODUT, Cuța, 80                         
 • S.C. METROPOL SRL , Stâna , 215       
 • A.F. LĂCĂTUȘ, Stâna , 49                   
 • MAGAZIN MIXT FEDERALCOOP, Socond 
 • S.C. BELLA S.R.L., Socol 31                 
 • S.C LABIRINT S.R.L. Second 189      
 • S.C RUBEN S.R.L. Second 183             
 • S.C. MARGARETA S.R.L. Socond          
 • S.C. VENUS ANI S.R.L.Sâana 70           
 • A.F. PĂCURAR, Soconzel 95.               
 • MAGAZIN MIXT FEDERALCOOP, Stâna.   
 • MAGAZIN MIXT FEDERALCOOP, Cuta      
 
Turism. Elementele cadrului natural din teritoriul comunei sunt destul de variate oferind condiții de dezvoltare, potențial turistic și de agrement.
Pe teritoriul comunei există aproximativ 2 700 ha pădure compusă în special din foioase ( stejar, cer, orun, carpen, etc) și conifere (pin, molid si larice) situată pe culmea Codrului la o altitudine de 200 m până la 500 m. Un alt punct de atracție turistic este și lacul Hodișa, cu o suprafață de 17 ha care poate fi amenajat ca bază de agrement.
Printre obiectivele turistice pe care le deține comuna se număra și bisericile vechi din satele Stâna, Soconzel, monumente istorice connstruite din lemn cu o vechime de aproximativ 500 de ani:
• Biserica de lemn din Soconzel, comuna Socond, judetul Satu Mare, dateaza din anul 1783. Are hramul „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil".
• Biserica de lemn "Intrarea Maicii Domnului" sec. Al XVIII - lea, din localitatea Stana.
• Monumentul Eroilor din localitatea Socond.