Adresa: str. Principală nr. 180, 447285 Socond, jud. Satu Mare

Tel.: 0261-871507 Fax: 0261-871402 Email: primariasocond@yahoo.com

Infrastructura

05 June 2018
Drumuri publice. Legăturile dintre localităţile comunei Socond si drumul european E81 se fac după cum urmează:
• Socond - E81 : pe DJ 193A în lungime de 7 km asfaltat pe o porţiune de 3 km, iar pe 4 km tratament bituminos;
• Hodişa - Socond : DJ 193 A în lungime de 4 km asfaltat
• Soconzel - Socond :DJ 193 F în lungime de 7 km, tratament bituminos
• Cuta - Socond : DC 103 , în lungime de 6 km asfaltat
• Stâna - E81: pe DJ 196A în lungime de 11 km, tratament bituminos

În comună există aproape 24500 m străzi interioare, din care 2500 m străzi pietruite şi 22000 m străzi de pământ.
 
Cele mai apropiate oraşe faţă de centrul comunei Socond sunt:
• Ardud la o distanţă de 12 km
• Satu Mare la o distanţă de 34 km
 
Din centrul comunei se parcurg următoarele distanţe până la cele mai importante căi de acces sau servicii:
• Drum naţional DN19 7 km

• Drum European E 81 - 7 km
• Gara Satu Mare - 35 km
• Aeroportul Satu Mare - 28 km
• Benzinărie Beltiug - 12 km


Transportul in comun. Acest tip de transport se realizează cu microbuze aparţinând unor firme autorizate, făcând legătura între satele comunei şi oraşele cele mai apropiate.
 
Alimentarea cu apă. În comuna Socond nu există reţea de alimentare cu apă potabilă. Este nevoie de o reţea de distribuţie interioară de 24600 m şi forajele necesare pentru a putea alimenta toate localităţile comunei. Există 9 foraje la adâncimi cuprinse între 40 m şi 380 m, funcţionale care ar putea asigura debitul necesar pentru comună. Nu a fost elaborat încă un proiect de alimentare cu apă.
 
Alimentarea cu energie electrică. Comuna dispune de alimentare cu energie electrică în proporţie de 95% fiind necesară extinderea pe o lungime de aproximativ 100 - 150 m, în cartierele de rromi din localităţile Socol şi Stâna. Iluminatul public este asigurat în proporţie de 90%, prin lămpi montate aproximativ tot pe al treilea stâlp, iar pentru realizarea unui iluminat public corespunzător ar fi nevoie de montarea corpurilor de iluminat pe fiecare stâlp şi extinderea acestei reţele cu aproximativ 300 m.
 
Alimentarea cu gaze naturale. În prezent locuitorii comunei Socond nu dispun de un sistem de alimentare cu gaze naturale.
 
Colectarea deşeurilor. Nu există serviciu organizat de colectare a deşeurilor acesta făcându-se în vechile gropi de gunoi.

Reţeaua de canalizare. Localităţile componente ale comunei Socond nu dispun de reţea de canalizare, staţie de epurare si tratare a apelor reziduale. Pentru a se putea realiza colectarea si tratarea apelor reziduale ar fi necesară o reţea de canalizare de aproximativ 50 000 m lungime si 2 staţii de epurare.
 
Telecomunicaţii. Servicul Internet este asigurat prin reţeaua de telefonie fixă, dar ar fi necesar unul de mare viteză. Telefonia mobilă deţine acoperire totală pentru unele reţele şi parţială pentru altele. Telefonia fixă există în 4 localităţi cu posturi private, fiind necesară extinderea acesteia în localitatea Cuta, iar în localitatea Stâna, unde există aproximativ 200 de solicitări nu există decât un singur telefon, la şcoală. Este introdusă conducta de aproximativ 5 ani, dar lipseşte fibra optică.