Adresa: str. Principală nr. 180, 447285 Socond, jud. Satu Mare

Tel.: 0261-871507 Fax: 0261-871402 Email: primariasocond@yahoo.com

Investiții în dezvoltare

05 June 2018
1. Serviciul de alimentare cu apă potabilă, reţea de canalizare, staţie de epurare şi tratarea apelor reziduale
Proiectul presupune realizarea reţelei de alimentare cu apă potabilă şi înfiinţarea reţelei de canalizare, a staţiei de epurare şi de tratare a apelor reziduale. Acest proiect se află în stadiu de proiect urmând să fie finanţat prin fonduri europene şi din bugetul local.
 
2. Organizarea sistemului de colectare selectivă a spaţiului de depozitare temporară şi transportul deşeurilor
Proiectul presupune închiderea platformelor de gunoi, este în stadiu de propunere şi va fi finanţat în mare parte prin fonduri europene, restul cheltuielilor fiind suportate din bugetul local.
 
3. Transportul local public
Proiectul are în vedere modernizarea drumurilor comunale şi locale, modemizarea sistemului rutier, aceste acţiuni fiind proiecte cuprinse şi în Strategia de Dezvoltare Locală.de asemenea,are în vedere modernizarea staţiilor de călători şi înfiinţarea altora noi. Proiectul este în stadiu de propunere, urmând să fie finanţat prin fonduri europene şi din bugetul local.
 
4. Iluminat public

Proiectul constă în efectuarea unor lucrări de reabilitare şi extindere a reţelei de iluminat public. Acesta este în stadiu de propunere şi va fi finanţat prin fonduri europene şi din bugetul local.