Adresa: str. Principală nr. 180, 447285 Socond, jud. Satu Mare

Tel.: 0261-871507 Fax: 0261-871402 Email: primariasocond@yahoo.com

Proiecte de dezvoltare

05 June 2018
Obiectivele şi acţiunile propuse pentru perioada 2007-2013 sunt următoarele:
 
♦ modernizare sistem rutier
♦ construcţie pod
♦ realizarea aleilor pietonale în comuna
♦ realizare reţea de distibuţie gaz metan în comună
♦ realizare reţea de alimentare cu apă, valoarea proiectului fiind de 113,000 euro
♦ realizare staţiei de epurare
♦ realizare reţelei de canalizare
♦ extinderea reţelei de iluminat public în comună
♦ montarea unui post de transformare în localitate în vederea îmbunătăţirii parametrilor curentului electric
♦ lucrări de regularizare a albiei pârâului Bolda, localitatea Stâna, pârâul Valea Mariei, localitatea Socond, pârâul Valea Cuta, localitatea Cuta
♦ organizarea sistemului de colectare selectivă a spaţiului de depozitare temporară şi transportul deşeurilor
♦ dotare cu utilaje şi echipamente pentru serviciul de gospodărire comunală şi salubritate
♦ amenajarea şi dotarea unor centre de joacă pentru copiii comunei
♦ construirea unui complex turistic şi de agrement în comuna
♦ dotarea cu mobilier a şcolilor şi grădiniţelor
♦ reabilitarea şi modernizarea şcolilor în localiăţile Cuta si Soconzel, valoarea proiectului fiind de 800.000 ron
♦ construcţie sală de sport în localitatea Socond
♦ reabilitarea, construirea unui camin cultural
♦ construirea unei gradiniţe cu program normal în localitatea Socond, valoarea proiectului fiind de 10.000 ron
♦ construirea bisericii ortodoxe în localitatea Socond, valoarea proiectului fiind de 250.000 euro
♦ înfiinţarea de centre de colectare şi sortare a legumelor şi fructelor
♦ încurajarea şi sprijinirea parteneriatului public privat în vederea achiziţionării produselor agricole de bază, prin înfiinţarea în spaţii ♦ dezafectate unor centre de preluare
♦ organizarea de cursuri de calificare în diverse meserii agricole,îin aşa fel încât toţi cei care lucrează în domeniu să cunoască noutăţile ♦ tehnologice, legislaţia naţională şi comunitară în domeniu
♦ dotarea administraţiei calculatoare, birouri, scanere copiatoare,etc
♦ reabilitare şi mansardare sediu primărie, valoarea proiectului fiind de 190.000 euro
♦ lucrari de cadastru imobiliar intravilan şi extravilan reactualizare PUG
♦ modernizare DC Socond - Cuta pe o lungime de 5,6 km, cu o valoare a proiectului de 1746 de ron, acest proiect este finalizat.